ពេញមួយប្រវត្តិសាស្ត្រ និមិត្តសញ្ញាផ្សេងគ្នាជាច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីតំណាងឱ្យកម្លាំង កម្លាំង និងអំណាច។ មានប្រពៃណីយូរមកហើយនៃការប្រើប្រាស់សត្វជានិមិត្តរូបនៃរដ្ឋ ឬអំណាច ប៉ុន្តែវាមិនបញ្ចប់នៅទីនោះទេ។ យើងនឹងពិចារណាការពេញនិយមបំផុតនិងល្បីល្បាញ និមិត្តសញ្ញានៃអំណាច, ប្រើក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាជុំវិញពិភពលោក។

ដើរលើផែនដីរាប់ពាន់ឆ្នាំ មនុស្សយើងប្រាកដជាមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់។ យើង​បាន​តស៊ូ ហើយ​បន្ត​ធ្វើ​រហូត​ដល់​សព្វ​ថ្ងៃ។ ប៉ុន្តែ​តើ​រឿង​នោះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រាប់​យ៉ាង​ណា? តើ​ដូនតា​របស់​យើង​បង្ហាញ​ពី​កម្លាំង​របស់​យើង​យ៉ាង​ដូចម្ដេច ? សម្រាប់អ្នកដែលឆ្ងល់គឺនៅទីនេះ និមិត្តសញ្ញានៃកម្លាំង និងឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេនៅក្នុងវប្បធម៌ជុំវិញពិភពលោក។

អ្នកកំពុងពិនិត្យមើល៖ និមិត្តសញ្ញានៃកម្លាំង និងសិទ្ធិអំណាច

Hamsa ដែលជាដៃរបស់ Fatima

និមិត្តសញ្ញា Chamsa ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាដៃរបស់ Fatima ...

លី

និមិត្តសញ្ញាចិននៃអំណាច ភាពខ្លាំង ឬភាពជាម្ចាស់...

អ៊ូរ៉ូស

Uruz គឺជានិមិត្តសញ្ញា ឬជា rune មកពី Scandinavian...

នាគ​ជា​និមិត្ត​រូប​នៃ​ភាព​ខ្លាំង​ ប៉ុន្តែ​មិន​ត្រឹម​តែ​🐲

និមិត្តសញ្ញាចុងក្រោយនៃកម្លាំង: នាគ។ នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ ភាពយន្ត និង...